V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov

Projekt AV vybavení Provozně ekonomické fakulty na ČZU

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČZU CHCE NOVÉ PROSTORY A CHCE JE MODERNÍ

Vysoké školy v ČR přichází na to, že pro kvalitní výuku je třeba kvalitní vybavení. Takové, které vám umožní vyučovat interaktivně, mít přístup k online obsahu nebo například zaznamenávat přednášenou látku a distribuovat ji ke studentům či odborné veřejnosti. A přesně takové vybavení umíme vymyslet, nainstalovat a zprovoznit tak, abychom co nejvíce ulehčili práci již tak zatížených kantorů. Proto nás oslovilo vedení České zemědělské univerzity v Praze, abychom vytvořili projekt AV vybavení pro jejich novou budovu Provozně ekonomické fakulty.

 

Jaké prostory nové budovy školy budou vybaveny AV technikou?

  • 23 typů učeben různých velikostí,
  • 2 velké přednáškové sály,
  • velkou zasedací místnost (100 m²),
  • 2 menší zasedací místnosti,
  • 2 kanceláře vedoucích katedry,
  • a komunikační prostory školy.

Výukové prostory budou mít projekční systémy, které kombinují standardní projekci s klasickými keramickými tabulemi umístěnými na posuvných lištách. V katedrách budou pak integrovány ovládací panely pro jednoduchou obsluhu. Menší zasedací prostory budou vybaveny prezentační technikou a velká zasedací místnost navíc videokonferencí.

 

Jaký byl hlavní cíl projektu?

  • Zmodernizovat a rozšířit možnosti výuky a distribuce výukových materiálů.
  • Nastavit celý systém tak, aby ho bylo možné sjednotit v rámci celého kampusu. Provoz a obsluha techniky tak budou znatelně jednodušší.
  • Propojit veškerou AV techniku pod centrální správu v dohledovém centru. Díky tomu se mohou snížit nároky na lidské zdroje zodpovědné za její provoz.

Technické specifikace

Seminární učebny

V seminárních učebnách je navržena standardní projekce s výškou obrazu cca 1,5 m s poměrem stran 16:10. Projekce bude probíhat na fixní rámové plátno. Základní režim AV systému po zapnutí bude zobrazení a reprodukce obsahu z prezentačního All-in-one PC. V katedře vyučujícího bude integrován ovládací panel s tlačítky pro jednoduchou obsluhu systému s možností připojení externích zdrojů AV signálu přes integrované přípojné místo. Reprodukce doprovodných zvukových stop zajistí pár reproboxů po obou stranách čelní stěny prostoru umístěných u podhledu.

 

Přednáškové sály

V přednáškových sálech je navržená standardní dvojitá projekce s výškou obrazu cca 1,5 m s poměrem stran 16:10, obě rámová plátna jsou fixní. Zhruba v polovině délky prostoru budou na stropě instalovány náhledové monitory. Ozvučení zajistí pár sloupových reproboxů po obou stranách čelní stěny prostoru a vykrývající podhledové. V katedře vyučujícího bude integrován ovládací panel s tlačítky pro jednoduchou obsluhu systému s možností připojení externích zdrojů AV signálu.

Přednáškové sály mají technické zázemí pro obsluhu AV systémů. Vybavení bude v první fázi v podobě AV racku a modulární digitální maticové centrály, kde se budou sbíhat signály z učeben a sálů a bude je možné posílat dále v rámci datové metalické i optické sítě univerzitního areálu.

Velka zasedací místnost

Velká zasedací místnost bude vybavena celkem dvěma zobrazovacími systémy a videokonferencí (s dalším vlastním zobrazovačem). Prostor je ozvučen dvojicí sloupových reproboxů na čelní stěně, na které budou navazovat podhledové reproduktory (s využitím audio DSP). Mikrofonní systém je plánovaný s konektivitou Dante a obsahuje stropní pole a stolní prvky, vše řízeno centrálním DSP. Ve stole bude integrováno prezentační PC napojené přes příslušné softwarové vybavení na zobrazovače. Ve stolech bude proveden AV rozvod zakončený výsuvnými (vyklápěcími) přípojnými místy s příslušnou AV konektivitou pro externí zdroje signálu. Součástí stolu bude i rozvod napájení 230 V. Také zde bude integrován dotykový ovládací panel řídicího systému s jednoduchým grafickým rozhraním.
 

Velká seminární místnost

Velké seminární učebny a přednáškové sály mají ovládací jednotku AV techniky připravenou pro ovládání osvětlení a žaluzií. AV systém seminárního prostoru bude napojen na AV VLAN akademické sítě, aby bylo možné přes nástavbovou aplikaci z helpdesku dozorovat stav všech systémů v seminárních místnostech.
 

Galerie

Společnost AVT Group a.s. byla založena v roce 2013. Od počátku máme jasnou vizi - poskytovat profesionální služby v oblasti audiovizuální techniky a prostorové akustiky. Pod jednou střechou koncentrujeme kompletní tým certifikovaných odborníků z této oblasti, který se pohybuje na českém trhu již od přelomu tisíciletí.

Od roku 2014 jsme držiteli certifikátu QMS ISO 9001 
od renomované společnosti Quality Austria.

KONTAKTY

Adresa:
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 Chodov
Metro Opatov

Pobočka Brno – JIC INBIT
Kamenice 771/34
625 00 Brno-Bohunice

E-mail:
info@avtg.cz

Telefon:
+420 777 173 174
Copyright © 2020 AVT GROUP a.s.
facebooklinkedinyoutubeinstagram